• UBC 75010 V2G

    UBC 75010 V2G

    Cọc sạc V2G hai chiều UBC75010 được sử dụng rộng rãi trong việc sạc và phản hồi năng lượng giữa xe khách điện và lưới điện.Giá trị ứng dụng của nó nằm ở việc đáp ứng nhu cầu sạc hàng ngày của các phương tiện chở khách chạy điện và đóng vai trò hiệu quả của bộ lưu trữ năng lượng ắc quy xe điện, hiện thực hóa việc sạc điện có trật tự, quản lý phía nhu cầu điện, giá trị tích hợp của lưới điện vi mô và Internet năng lượng.