Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ kinh doanh
Dịch vụ sau bán
Liên hệ kinh doanh

Thâm Quyến UUGreenPower Electrical Co., Ltd
Aline Dong
ĐT: +86 186 6458 7107
E-mail: dongyh@uugreenpower.com
Địa chỉ: 301, Tòa nhà số 1, Khu công nghiệp Farad, Đại lộ Tongguan, Cộng đồng Tianliao, Quận Quảng Minh, Thâm Quyến, Trung Quốc

Cecilia Wang
ĐT: +86 150 1404 8386
E-mail: wangge@uugreenpower.com
Địa chỉ: 301, Tòa nhà số 1, Khu công nghiệp Farad, Đại lộ Tongguan, Cộng đồng Tianliao, Quận Quảng Minh, Thâm Quyến, Trung Quốc

 

Thâm Quyến UUGreenPower Electrical Co., Ltd
James Yao
ĐT: +86 188 1409 5956
E-mail: yaoyc@uugreenpower.com
Địa chỉ: 301, Tòa nhà số 1, Khu công nghiệp Farad, Đại lộ Tongguan, Cộng đồng Tianliao, Quận Quảng Minh, Thâm Quyến, Trung Quốc

 

Thâm Quyến UUGreenPower Electrical Co., Ltd
David Tan
ĐT: +86 186 0301 9108
E-mail: tanwei@uugreenpower.com
Địa chỉ: 301, Tòa nhà số 1, Khu công nghiệp Farad, Đại lộ Tongguan, Cộng đồng Tianliao, Quận Quảng Minh, Thâm Quyến, Trung Quốc

Dịch vụ sau bán

Thâm Quyến UUGreenPower Electrical Co., Ltd
Ông Zhan
ĐT: +86 188 1390 9163
E-mail: zhanfl@uugreenpower.com
Địa chỉ: 301, Tòa nhà số 1, Khu công nghiệp Farad, Đại lộ Tongguan, Cộng đồng Tianliao, Quận Quảng Minh, Thâm Quyến, Trung Quốc