Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ kinh doanh
Dịch vụ sau bán
Liên hệ kinh doanh

E-mail:info@uugreenpower.com
Địa chỉ: 301, Tòa nhà số 1, Khu công nghiệp Farad, Đại lộ Tongguan, Cộng đồng Tianliao, Quận Quảng Minh, Thâm Quyến, Trung Quốc

Dịch vụ sau bán

Thâm Quyến UUGreenPower Electrical Co., Ltd
Mr.Qin
E-mail:qinling@uugreenpower.com
Địa chỉ: 301, Tòa nhà số 1, Khu công nghiệp Farad, Đại lộ Tongguan, Cộng đồng Tianliao, Quận Quảng Minh, Thâm Quyến, Trung Quốc