NDANEV: Phân tích dữ liệu truy cập tích lũy của các phương tiện năng lượng mới trên toàn quốc

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2018, trang web chính thức của Liên minh Dữ liệu lớn Quốc gia (NDANEV) về Phương tiện Năng lượng Mới đã công bố số liệu thống kê và phân tích thông tin về lượng truy cập của các nguồn mới trong tháng Năm.Dựa trên dữ liệu tóm tắt, bài báo này phân tích một cách có hệ thống xếp hạng tiếp cận tích lũy của các phương tiện năng lượng mới ở Trung Quốc từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018.

2257825-1 2257826-2 2257827-3 2257828


Thời gian đăng: Jul-20-2020